Laat zien wat je wilt zeggen

Jezelf verplaatsen naar de toeschouwers, leren kijken door hun ogen; door middel van observeringen en het analyseren van bewegingen duidelijk maken hoe je een boodschap kunt overbrengen.